Åbningstider

Mandag – torsdag kl. 6.15-16.45
Fredag kl. 6.15-16.30

Priser og betaling 2021

Vuggestue: 3963,-
Børnehave: 2882,-

Betaling til:
Reg: 8401 konto: 1080029
HUSK at påføre dit barns navn på betalingen

Vidste du?

At du kan søge om fuld eller delvis økonomisk friplads

At du kan få 50% søskenderabat på den billigste plads.

At de 50% søskenderabat beregnes ud fra kommunal tilskudstakst og ikke ud fra betalingen til huset i skoven.