Vuggestue og børnehave

Huset i Skoven er en privat integreret institution. Det betyder, at vi både har vuggestue og børnehave. Vi tror på, at børn lærer meget af hinanden på tværs af alder, og i vores hus er der daglig kontakt mellem store og små.

Børn har ikke brug for flere skift en højest nødvendigt, og heller ikke før det giver mening. Derfor er overgangen mellem vuggestue og børnehave meget glidende, og når barnet er klar til det. Dette giver tryghed for både børn og forældre.
Når tiden i børnehaven er nået til ende, og skolen venter, har vi god erfaring med overgangen og godt samarbejde med flere skoler i nær området. Vi laver førskolegrupper allerede i oktober og besøger gerne de skoler, hvor børnene skal gå.
Du er velkommen til at kontakte os, uanset om du vil gøre brug af begge tilbud eller kun det ene.

Normering

Huset i skoven kan rumme 40 børn i alderen 24 uger – skolestart.
Vores dagligdag bærer præg af den positive ånd, hvor vi ser og taler med hinanden. Vi vægter ligeværd både barn og barn i mellem, voksen og barn i mellem, og de voksne i mellem. Det betyder, at vi møder hinanden med åbenhed og respekt. Huset i skoven prioriterer højt, at være mange hænder til at varetage børnenes behov. Derfor laves mødeplaner, som reguleres efter det konkrete børnetal, børnenes alderssammensætning og vores budgetter.